e-Health Sensor Platform Arduino Kütüphane Hatası

Eğer e-Health Sensör Shild’inizi Arduino ile kullanmaya kalktığınızda aşağıdaki gibi kütüphane dosyalarından kaynaklanan bir hata alırsanız;

Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Uno"

In file included from C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealthutils/i2c.h:6:0,

         from C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealth.cpp:41:

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealthutils/defs.h:84:0: warning: "PI" redefined [enabled by default]

 #define PI 3.14159265359

 ^

In file included from C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealth.h:36:0,

         from C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealth.cpp:33:

C:Program Files (x86)Arduinohardwarearduinoavrcoresarduino/Arduino.h:47:0: note: this is the location of the previous definition

 #define PI 3.1415926535897932384626433832795

 ^

In file included from C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:33:0:

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.h:149:15: error: 'prog_uint8_t' has not been declared

   PROGMEM prog_uint8_t *array);

        ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.h:149:29: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]

   PROGMEM prog_uint8_t *array);

               ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:41:11: error: 'prog_uint8_t' does not name a type

 PROGMEM prog_uint8_t eHealthLogo[] = {

      ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:109:10: error: 'prog_uint8_t' does not name a type

 PROGMEM prog_uint8_t cookingLogo[] = {

     ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: In member function 'void eHealthDisplayClass::init()':

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:201:21: error: 'eHealthLogo' was not declared in this scope

  image(0,64,128,64,eHealthLogo);

           ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:204:35: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  writeLCD("www.cooking-hacks.com"); delay(4000);

                  ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:209:21: error: 'cookingLogo' was not declared in this scope

  image(0,64,128,64,cookingLogo); delay(3000);

           ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: In member function 'void eHealthDisplayClass::initValuesScreen()':

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:231:39: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(99, 60); writeLCD("Pose");  delay(100);

                    ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:232:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(1,60); writeLCD("CURRENT DATA"); delay(100);

                       ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:233:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(1, 47); writeLCD("Pulse (bpm)"); delay(100);

                       ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:234:45: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(1, 35); writeLCD("Conductance"); delay(100);

                       ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:235:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(1, 22); writeLCD("Oxygen");  delay(100);

                    ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:236:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(90, 22); writeLCD("%");  delay(100);

                  ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:237:44: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(1, 9); writeLCD("Temperature"); delay(100);

                      ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:238:36: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(105, 9); writeLCD("C");  delay(100);

                  ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: In member function 'void eHealthDisplayClass::initECGScreen()':

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:331:38: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(42, 52); writeLCD("ECG");

                   ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:332:40: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  coordinates(100, 52); writeLCD( "cpm");

                    ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: In member function 'void eHealthDisplayClass::initAirFlowScreen()':

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:419:18: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

  writeLCD( "bpm");

         ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: In member function 'void eHealthDisplayClass::printAirFlowScreen()':

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:470:21: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]

   writeLCD("Apnea");

           ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp: At global scope:

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:663:20: error: 'prog_uint8_t' has not been declared

      PROGMEM prog_uint8_t *array)

          ^

C:Program Files (x86)ArduinolibrarieseHealtheHealthDisplay.cpp:663:34: warning: '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes]

      PROGMEM prog_uint8_t *array)

                 ^

exit status 1
Error compiling.

 This report would have more information with
 "Show verbose output during compilation"
 enabled in File > Preferences.

Hatayı gidermek için; “C:Program Files (x86)Arduinolibraries”

Klasöründeki “eHealth” kütüphane dosyasının içine girin ve oradaki “eHealthDisplay.h” nin en üstüne aşağıdaki kodu ekleyiniz.

#ifndef prog_uint8_t
#define prog_uint8_t const uint8_t
#endif

Yukarıdaki kodu ilgili kütüphanenin en üst kısmına eklemeniz önemli çünkü başka yere eklemeniz durumunda kod yapısını bozacağından elde edeceğiniz değerlerde hatalar meydana gelecektir.

 

You might also enjou